Konečným příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně. Projekt je řešen na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a biocenologie Lesnické a dřevařské fakulty, z něhož je podstatná část řešitelského týmu. Na řešení se dále podílejí pracovníci Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické faklty. Stranou nezůstala ani účelová zařízení Mendelovy univerzity. Na řešení projektu se podílí pracovníci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a Botanické zahrady a arboretua.

Partnerem projektu je Biosférická rezervace Dolní Morava, která je jedním z modelových území projektu.

Do řešitelského týmu patří rovněž externí spolupracovníci z řad odborníků (ornitologogové, batracholové, entomologové, briologové ...).